Biznesa inkubators

SIA Gravtex  ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

 

Autor: